Support

Functioneren onze producten niet als verwacht, dan is onze supportdesk uw eerste aanspreekpunt om u verder te helpen en een oplossing te vinden. De supportdesk kunt u ook benaderen voor functionele vragen over Business Central en onze AddOn iSuite (I-Fresh en I-Make). De supportdesk speelt uw vraag door aan een van onze consultants die expertise heeft op het betreffende kennisgebied.

Een supportcontract is alleen mogelijk in combinatie met een onderhoudscontract of subscriptie voor Microsoft Dynamics 365 Business Central (Business ready Enhancement Plan).


Het registreren van meldingen gebeurt primair door de applicatiebeheerder via het customer portal: https://axians.topdesk.net


In voorkomende gevallen is de supportdesk naast via het customer portal ook

bereikbaar via:


  • E-Mail        :        Servicedesk.bs.nl@Axians.com
  • Telefoon        :        +31 88 988 90 00


De Axians Supportdesk is behoudens feestdagen bereikbaar tijdens kantooruren (08:30 tot 17:00).


Natuurlijk geldt: hoe concreter en gedetailleerder uw beschrijving hoe sneller we u van dienst kunnen zijn. Uw melding wordt direct geregistreerd in ons helpdesksysteem. In dit systeem liggen ook de FAQ's vast zodat de supportmedewerker veel gestelde vragen snel kan opzoeken.


Ons streven is om u, op werkdagen, binnen 2 uur een eerste reactie te geven op uw melding. Hierin geven we onder andere aan met welke prioriteit de kwestie door ons opgepakt gaat worden. Details hierover kunt u vinden in uw supportcontract met Axians Business Solutions. Voor support buiten de standaard uren kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. Bent u van mening dat wij de verkeerde prioriteit hebben gegeven aan uw melding dan kunt u uw melding escaleren bij onze salesmanager die voor uw account verantwoordelijk is.

In sommige gevallen kan het behulpzaam zijn dat onze supportmedewerker met u meekijkt op uw computer. Dit doen we met TeamViewer of Teams. Op het customer portal kunt u een link vinden.

Nieuwe versies

Maakt u gebruik van onze AddOn dan heeft u, onder de voorwaarden van uw supportcontract, recht op de laatste versie en tussentijdse updates. Deze versies zijn allen gebaseerd op de meest recente versie en updates van Microsoft Dynamics 365 Business Central. We volgen hierbij de ondersteuningslifecycle   en roadmap van Microsoft Dynamics 365 Business Central.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator